Óvodánkról

Története:

Tiborszállás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye keleti sarkában terül el, a romániai határtól néhány kilométerre.

A legközelebbi város Mátészalka, amely 20 km-re fekszik észak-nyugati irányban. A környező településeket közúton és vasúton lehet megközelíteni.

A település lakosságát az itt élő Gróf Károlyi Gyula és a település névadója Gróf Károlyi Tibor telepítette itt le.

Az óvodai nevelés intézményessé 1964-től vált Tiborszálláson, azóta működik jelenlegi helyén az óvoda.

Az óvoda épületét 1960-ban építették, 1964-ig családi házként funkcionált.

Az épületet 1975-ben bővítették, így már három gyerekcsoport fért el. A gyermeklétszám csökkenése miatt jelenleg már csak egy vegyes életkorú csoport működik.

Óvodánk épülete régi, de az ide látogatók mindig megállapítják, hogy nagyon otthonos.

Mivel a falu egyik mellékutcájában van az épület, biztonságos és csendes körülmények között tölthetik a mindennapjaikat a gyerekek. A falu környezete is nagyon szép, erdőktől övezett, itt folyik a Kraszna csatorna, amik sok új ismeretet és élményt biztosít a gyerekeknek.

Az óvoda udvara tágas, árnyékos a 20 éves fáknak köszönhetően, amelyek azon kívül, hogy árnyékossá teszik az udvart, sokféle madárnak adnak otthont, amit a gyermekek megfigyelhetnek.

2010-ban egy pályázat keretében. 1.500.000Ft-ból újítottuk fel az udvart, hogy megfelelő és biztonságos mozgáslehetőséget biztosítson a gyermekeknek a szabadban.

2008-ben szintén egy pályázati forrásból kaptunk 1.000.000. Ft összegnek megfelelő játékokat, szertár játékokat, foglalkoztató eszközöket, amit a mai napig is használnak a gyermekeink.

Bemutatása:

2012. szeptemberétől új fejezet kezdődött az óvoda életében. Az óvoda fenntartását és üzemeltetését a Hetednapi Adventista Egyház vette át.

Az óvoda és a Hetednapi Adventista Egyház elveivel megegyezik az óvodánk programja: „A külső világ tevékeny megismerése”, amely magába foglalja az egészséges életmódot, a gyermeki tevékenykedtetést, a tudást, a mozgást, és az egész teremtett világ megismerését. Az egyházi alapelvnek megfelelően, szombaton nálunk nincs rendezvény, program, nevelési nap, az étkezésben is kiiktattuk a vörös hús fogyasztását.

Az új fenntartás alatt megújultak a tevékenységeink. Heti egy alkalommal a fenntartó egyház tart játékos hitoktatást a gyerekeknek, de más felekezetek hitoktatói is járnak hozzánk, vallási hovatartozásuk szerint vehetnek részt a gyerekek a hitoktatásban-nevelésben.

2015-től van angol oktatás is az intézményünkben, ami a szülők döntésén alapszik.

A két óvodapedagógusunk és két dajka nénink készen állnak a megújulásra, új ötletek, módszerek beépítésére. Folyamatosan kihasználjuk a lehetőségeket, hogy az elvárásoknak, akár szülői, akár fenntartói, bármilyen partneri, de leginkább a gyermeki elvárásoknak megfeleljünk.  Ezeket folyamatos továbbképzéseken, tapasztalatcseréken igyekszünk elsajátítani és a saját munkánkba beépíteni.

Az egyházi fenntartás alatt az anyagi források lehetővé tették, hogy a mai világ által használt modern eszközöket is betudjuk szerezni. Vásároltunk laptopot, nyomtatót, automata mosógépet, smart televíziót. Ezek az eszközök a felnőttek munkáját is segítik, de a gyermekek tudását is bővítik.

Nagyobb beruházásunk még, az egyik csoport ablakainak cseréje, és a csoport hőszigetelése. Hangsúlyoznám a szülők és az önkormányzat segítségével valósulhatott meg.

Az önkormányzat is segíti munkánkat, elvégzik az udvar rendben tartását, biztosítják a fűtőt a szezon idején. Az idei évben az önkormányzat látta el az óvodát fával, az így megtakarított költségekből tudunk fejlesztéseket végrehajtani.

Óvodánkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a gyermekek biztonságban, nyugodt légkörben, esztétikus berendezésekkel, hangulatos dekorációval körülvéve töltsék napjaikat, úgy, ahogyan otthon, esetenként pótolva, kiegészítve annak érzelmi hangulatát.

Vannak az óvodánknak hagyományai, a jeles napok megünneplése.  A természettel összefüggő napok, Takarítási világnap, Állatok napja, A víz világnapja, A föld napja, A madarak és fák napja.  Megszervezzük évente az egészség hetet, a karácsonyi, a farsangi, az Anyák napi és évzáró műsort. Szinte minden hónapban van bábelőadás, vagy az óvodában, vagy a gyerekeket visszük a közeli város színházába. Minden jeles napon vannak előadók az alkalomnak megfelelően.