Kezdőlap

Tisztelettel köszöntjük kedves látogatónkat!

Ön a Tiborszállási Adventista Óvoda honlapját olvassa.

2012.09. 01. óta az egyetlen óvoda, amely a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában működik Magyarországon.

Olyan óvoda vagyunk, ahol meghatározó értékként jelenik meg a hit, a szeretet, az elkötelezettség, a megbízhatóság, egymás tisztelete és a minőségi munkára való törekvés.

Nevelőtestületünk munkáját, eredményeit próbáljuk megjeleníteni honlapunkon, hiszen az óvodában elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, irányított pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó feladat.

Munkánk során meghatározó bibliai rész:

 „Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik:

Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Isten országa.

Bizony mondom néktek: a ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba.

Ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket. „

                                                                                        MÁRK EVANGYÉLIOMA 10:14-16

Jó böngészést kívánunk és szeretettel visszavárjuk

 Facebook csoportunkat is keresse fel, ahol szintén sok érdekességet, aktualitást talál:
Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda